تماس با ما

صنایع گچ شهریار
سربالایی ولیعصر- خیابان شیراز- ساختمان شهریار
ایران - تبریز

041-33333742
041-33333743
info@shahriargypsum.com

شنبه تا 5 شنبه 9:00 تا 17:00
جمعه ها تعطیل هستیم