معرفی شرکت

نام: شرکت صنایع گچ شهریار (سهامی خاص) به شماره ثبت 20589

موضوع فعالیت: اکتشاف، استخراج سنگ گچ و تولید گچ و فرآورده های گچی

محل معدن و کارخانه: استان آذربایجان شرقی، کیلومتر 150 اتوبان تبریز- زنجان

محل دفتر مرکزی: تبریز- سربالایی ولیعصر- خیابان شیراز- ساختمان شهریار